Analýza diplomových prací


Vítejte!

Tento webový nástroj je určen pro kontrolu délky textu bakalářské, seminární, diplomové nebo jiné práce v normostranách. Umí ale více, než jenom spočítat znaky, poskytne Vám i podrobnější analýzu textu, údaje o obrázcích a kapitolách. Celkový počet normostran se skládá z počtu normostran ze všech znaků dokumentu a z normostran obrázků. Kapitoly budou analyzovány, pokud je v dokumentu obsah a kapitoly jsou číslované. Číslo stránky 0 u obrázku značí, že se nachází před Obsahem. Pokud naleznete chybu, prosím zašlete mail na simcadlouha@gmail.com.

Text

Počet znaků, Počet znaků bez mezer
Počet slov, Nejčastěji používaná slova
Počet stran dokumentu
Počet normostran z textu

Obrázky

Počet obrázků
Počet cm2 na A4
Průměrná velikost obrázku na A4
Počet normostran z obrázků
Tabulka obrázků

Kapitoly

Přehled kapitol první úrovně
Textové údaje kapitoly
Obrázkové údaje kapitoly
Počet normostran z kapitol

Vyberte nebo přetáhněte soubor